«بزرگترین سورة» قرآن چه ... «کوچکترین سورة» قرآن چه ... «کوچکترین کلمة» قرآن کدام است و در چه ...
بزرگ ترين آيه قرآن آيه 282 سوره بقره است كه تقريباً يك صفحه است. كوچك ترين آيه قرآن هم آيه 64 ...
7- كوچكترين كلمۀ قرآن كدام است و در چه سوره‌ای قرار ... بزرگترين سوره قرآن داراي 25500 حرف است.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در تبیین و تفسیر آیه 282 سوره بقره، بزرگترین آیه قرآن کریم اظهار ...
1-بزرگترین سوره قران چیست؟ 2-بهترین نوشیدنی که در قران به آن اشاره شده چیست؟ 3-کوچکترین سوره ...
«كوچكترين كلمه» قرآن كدام است و در چه سوره‌اي قرار ... بزرگترين سوره قرآن داراي «25500» حرف است.
كوچكترین ایه قرآن در كدام سوره ... و بهترین جواب ... دیگر که آیه64 سوره رحمن را کوچکترین آیه ...
كوچك ترين آيه قرآن هم آيه 64 سوره الرحمن است كه تنها از يك كلمه ... بزرگترین و کوچکترین آیه قرآن .
3- « کوچکترین سورة» قرآن ... 7- « کوچکترین کلمة» قرآن کدام است و در چه سوره ... 1-بزرگترین سوره ...