همشهری‌آنلاین: هم‌زمان با اعلام وضعیت اضطراری در شرق آمریکا، کولاک عظیمی که پیش‌بینی شده ...
... را در وضعیت اضطرار فرو برد . همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در شرق امریکا، کولاک ... در ...
... را در وضعیت اضطرار فرو برد . همزمان با اعلام وضعیت اضطراری در شرق امریکا، کولاک ... در ...
8- ملت انقلابی و بصیر ایران اسلامی، "امریکا" را ... در برف و کولاک شرق ... وضعیت امدادرسانی در ...