انتخابات شورای ملی افغانستان; ... کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که نتایج ... شوراهای ولایتی:
اعلامیه حکومت ترمپ در مورد افغانستان; ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات شورای ولایتی ...