کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:
کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای ...
کمک هزینه بارداری و زایمان(تأمین اجتماعی) به بيمه شده زن در مدت استراحت ايام بارداري ،در ...
صندوق تأمین‌اجتماعی در راستای اهداف قانونی کمک هزینه بارداری به بیمه‌شدگان زن پرداخت می ...
میزان کمک هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای ...
مبلغ کمک هزینه بارداری معادل دو سوم میانگین دستمزد روزانه بیمه‌شده در آخرین«90» روز قبل از ...
شرایط جدید جهت دریافت کمک هزینه برای مادران باردار اعلام شد مدارک لازم برای دریافت کمک ...
بارداری در سنین بالای ۳۵ سال، برای مادر و جنین خطرنک است. در بارداری پس از ۳۵ سالگی درصد خطر ...
غرامت دستمزد دوران بارداری از مدت زمان 6 ماهه زایمان و کمک هزینه مربوط به آن کم نمی کند.
دانستنی های کمک هزینه بارداری. چهارشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۵, ۰۳:۴۲ صفحه نخست; معرفی ...
بیمه‌شدگان زن صندوق تأمین‌اجتماعی به هنگام بارداری می‌توانند، کمک هزینه ایام بارداری را ...
ایام بارداری کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که ظرف یک سال پیش از ...
کمک هزینه بارداری و زایمان بیمه تأمین اجتماعی. به بیمه شده زن در مدت استراحت پزشکی ایام ...
تامین اجتماعی به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری، در صورتی که حائز شرایط قانونی ...
4- کمک هزینه بارداری وزایمان در طول خدمت بیمه شده حداکثر برای 3بار قابل پرداخت می باشد .
کمک هزینه بارداری در صورتی به زنان بیمه شده پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:
کمک هزینه بارداری: تامین اجتماعی به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری، در صورتی که ...