Feb 26, 2014 · کشیش بهنام ایرانی پس از سالها تحمل بیماری در زندان قزل حصار کرج (خونریزی معده) برای ...
ماه می سال ۱۷۱۱ میلادی دلههانری مارتین، کشیش و مترجم انجیل به زبون ... ایرانی آشخاتاوور ...
فیلم “کشیش یا Priest ” یکی از تازه ترین آثار سینمای آخرالزمانی هالیوود است که می تواند ارتباط ...