وی یک بازیگر است و با بازی در فیلم گوسیپ گرل به ... برنامه چین برای تبدیل شدن به قطب هوش ...
بازیگر زن مشهور ... هالیوود یک تولید است و برای رسیدن به هدف خود که عوض شدن دید حقیقی نسبت ...
وین دیزل (بازیگر و همکار او در مجموعه): ... انتشار یک فیلم ویدیویی از حادثه کشته شدن پل واکر ...
خانه; پربیننده دیگران; از قطع شدن دست یک بدلکار توسط تمساح تا کشته شدن بازیگر معروف سینمای ...