مقدمه. پیزوالکتریک بار الکتریکی‌ای است که در مواد جامد مشخصی به علت فشار مکانیکی انباشته ...
ارسال اشکال، انتقاد یا پیشنهاد تعداد کل جست و جو ها 3,125,074 ، هفته گذشته 37,884 ، دیروز 6,332 ...
021-66738292 021-66739141 021-66739006 021-66739771 تلفن: 66738472-021 . فکس: 66741710-021 مجتمع الکترونیک پایا
کانی چیست؟ کانی عبارت است از عناصر یا ترکیبات شیمیایی طبیعی جامد ، همگن ، متبلور و ایزوتروپ ...