کرم های ضد لک فایده ای دارند؟ کسی ازشون نتیجه گرفته؟ اطلاعات بیشتر : چند وقت پیش یه دکتری ...
خلط و مزاج در طب سنتی. خلط ماده ای است مرطوب روان که از غذاها در مرحله نخستین هضم بوجود می آید ...