از دست این پیام تبلیغاتی همراه اول باید ... این کد لغو ... پیامکهای تبلیغاتی میان ...
۱– ارسال عدد «۱» به «۸۹۹۹» ۲– شماره گیری کد ... پیامکهای تبلیغاتی گونه ... (همراه اول) ...
آموزش غیر فعال کردن پیامک های تبلیغاتی همراه اول. ... می گوید برای لغو سرویس لینگونت off1 ... * کد ...
خارج کردن شماره از شبکه/ خلاص شدن از پیام های تبلیغاتی. با ترفندی که دریچه امروز به شما آموزش ...
... های پیامکی همراه اول ،لغو مسابقه پیامکی همراه اول ، کد غیرفعال ... پیامکهای تبلیغاتی ...
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: حذف پیام‌های تبلیغاتی همراه اول با ارسال عدد 1 به شماره ...