کْد جدید: پیش ... 232: 61: 4238: 641: 626: 61: 4242: 641: 627: 61: 4243: 641: 628: 61: 4244: 641: 525: 61: 4252: 641: 526: 61: 4253: 641: 527: 61: 4254: 641 ...
کد تلفن: واحد پول: پايتخت: کشور: 54: پزو: بوئنوس آیرس: آرژانتین: 27: رند: پرتوریا: آفریقای جنوبی: 236
(کد ایران) ... باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ...
شماره تلفن قبلي را به همراه كد (بدون صفر) بصورت كامل وارد نماييد. براي مثال 7715562130
(کد 971 پیش شماره کشور امارت متحده عربی، کد 55 پیش شماره موبایل شهر دُبی، کد 1234567 شماره موبایل ...
(کد ایران) ... باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ...
بهترین راه برای تشخیص تهران یا شهرستان بودن سیم کارت ... ۰۹۱۲ کد ۰; ۰۹۱۲ کد ۱ ... 837 – 173 – 232 -231 ...
پیش شماره جدید شهرستان; پرتال مشتریان; پیش شماره جدید شهرستان; نام شهر کد ...
مرجع کامل کد ملی و کد پستی - کد ملی و شهر محل صدور (شهر محل تولد) مربوط به آن ... رودبار شهرستان. 559.
پیش شماره: راهنمای شماره های شما . Toggle navigation. کد استان‌ها و موبایل; کد کشورها
کد اختصاری و پیش‌شماره در یک نگاه. پیش شماره کشورها را میتوان به صورت شاخه درختی در نظر گرفت ...
هم کد سازی استان ... به عنوان مثال پیش کد شهرستان ۰۳۴۷به ۰۳۴ و شماره تلفن ****۴۵۲به ۴۲۴۵ تغییر ...
در این طرح کد استان به ۰۱۳ تغییر و ... شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان تا پایان ...