کتاب باشگاه ... قیمت و رضایت مشتری به توسعه استراتژی های بازاریابی و حفظ و ارتقای وفاداری ...
کمک به ایجاد رضایت مشتری و وفاداری الگویی را تهیه کند تا افراد و ... دربارهٔ ویکی‎کتاب;
نقد کتاب کافه بازاریابی به بررسی کتاب مشتری مداری و تکنیک های رفتار با ... وفاداری مشتری;
کتاب ‌فروشی ... تحقیقات داخلی و خارجی گذشته، رضایت به عنوان عامل اصلی موثر بر وفاداری مشتری ...
وفاداری مشتری. ارسال شده توسط شیده قاموس در تاریخ 1391 تیر 03. بازاریابان تا دیروز تنها در ...