‎معرفی کتاب های برتر سال ... زیباترین کتاب جهان در سال 2012 معرفی ... کتاب‌های برگزیده هیچ ...
‏معرفی کتاب های برتر سال ... زیباترین کتاب جهان در سال 2012 معرفی ... کتاب‌های برگزیده هیچ ...
تقدیر از کتاب های برگزیده : کتاب سال انجمن در بخش بین الملل کتاب The Economic Geology of Iran از انتشارات ...