سرتان درد می‌گیرد،احساس خستگی دارید و فکر می‌کنید معده‌تان نفخ کرده استبه هر صحبتی که با ...
زنان می‌توانند با تعیین زمان قاعدگی،روزهای قبل از قاعدگی را که ممکن ... کاهش درد قاعدگی
برای مثال روغن زنجبیل را یک تا دو روز قبل از شروع قاعدگی در محل درد ... کاهش درد قاعدگی با ...
قاعدگی و برازندگی انگار که بدن درد، نفخ و خستگی دوران قبل از قاعدگی ... کاهش درد قاعدگی ؛ از ...
کاهش درد قاعدگی ( پریود ) سخترین دوران برای خانمهای جوان بخصوص دخترخانمها دردهای دوران ...