از آن جایی که فضای ایمن داخل کابین هواپیما ... درصورت امکان تحویل کالسکه جلوپله هواپیما ...
ابعاد ساک دستی همراه مسافـر به داخل کابین هواپیما ... به وزن 10کیلوگرم ویک کالسکه کاملا ...
مسافرین معمولی و بیزنس کلس، از ورودی های جداگانه سوار هواپیما می شوند و در طبقات اول و دوم ...
در داخل هواپیما یک کارت که ... همچنین افراد می توانند کالسکه بچه را به هواپیما ببرند که در ...