کاروانسرا ترکیبی است ... که در دوره صفویه ایجاد شده است، می‌توان کاروانسرای شاه عباسی کرج را ...
کاروانسرای شاه عباسی ... می شده ، البته در حال حاضر کل کاروانسرا تبدیل به طویله شده و به ...
کاروانسرای شاه عباسی که مربوط به دوران صفویه است. و در مرکز شهر، ابتئای بلوار امامزاده حسن ...
کاروانسرای شاه عباسی این کاروانسرا در ۱۰ کیلومتری شهرستان نیر در استان اردبیل واقع گردیده ...
این کاروانسرا در پنج کیلومتری راه جانالو کلیبر قرار دارد این کاروانسرا از دوسالن تشکیل شده.