نشانی پست الکترونیکی اجباری نیست. در صورتی که در آینده کد رهگیری خود را فراموش نمایید، این ...
خیلی از شهروندان همیشه یکسری کارت‌های شناسایی، اعتباری و بانکی همراه خود دارند و بیشتر ...
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور ... متقاضی محترم جهت افزایش سرعت و بهبود کارایی سامانه از ...
ورود به سایت ثبت نام و دریافت کارت ملی هوشمند www.ncr.ir, سایت سامانه کارت هوشمند ملی ncr.ir
2- کسانی که کارت شناسایی ملی خود را مفقود نموده ویا یکی ازاقلام اطلاعاتی مندرج بر روی کارت ...
پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی ملی : نام نهاد : سازمان ثبت احوال http://sabteahval.ir. آدرس دسترسی به ...
دولت اعلام کرده از این پس کدپستی مندرج در کارت ملی ملاک تمام ... شماره شناسنامه شناسایی ...
2- کسانی که کارت شناسایی ملی خود را مفقود نموده ویا یکی ازاقلام اطلاعاتی مندرج بر روی کارت ...