برای اطلاع از نحوه دریافت کارت، با دکتر ... معاون دانشجویی دانشگاه ... دانشگاه صنعتی اصفهان;
دانشگاه صنعتي اصفهان يکي از چند دانشگاه برتر و يکي از ارکان پژوهش و نوآوري همراه با آموزش در ...
اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان: ... (کارت دانشجویی، تشکیل پرونده الکترونیکی و پرونده ...
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان سال 1392 (مقطع ...
فرهنگی و دانشجویی. ... دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی اصفهان. آرشیو . اخبار تحصیلات ...
کانال تلگرام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان. مجمع جهانی کارآفرینی ( ارزش آفرینی ) ...