آخه بابا جان...باشه خاک تو سرشون،ولی حداقل بگین چه توهینی به پیامبر شده!!!!
، علاوه بر توهین به پیامبر ... ولادت پیامبر اسلام(ص) بوده است. ... چه توهینی به پیامبر ...
Mar 04, 2008 · برای محکوم کردن اهانت به پیامبر 0ص) چه ... دانمارک شده است. ... توهینی مستقیم به مقدسات ...
... نقل شده است که به ... را به سویش فرابخوانم. چه کسی ... که از پیامبر الهی به دور است. ...