... چو … برای جستجو ... ‏1388/02/12 ‏22:22:03 خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تا ز خان تو خاکم ... 9. ...
چشم خداوند چو دست تو دید/بوسه زد و اشک ز ... دست تو دست خدا بود که در گهواره/بوسه می داد برآن ...
... چشم خداوند چو دست تو دید ، بوسه زد و اشک ز چشمش چکید ، با لب آغشته به زهر جفا ، بوسه زده دست ...
یک چشم خواهرت به تو یک چشم ... چشم خداوند چو دست تو دید. ... بوسه به دست تو زده مجتبى. دید چو در ...
به دو چشم تو که چشم از ... نه تو چشم داری به دست ... لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود ...
هر کس که دید روی تو بوسید چشم ... که در گیر و دار از دست دادن عزیزی هستم که ... جان فدا چو ...
دیده ی من یک غلط می دید و ... تو چه می کشی از دست این ... بی شک شبی به پاس غزلهای چشم تو ...
دیده ی من یک غلط می دید و ... تو چه می کشی از دست این ... بی شک شبی به پاس غزلهای چشم تو ...
آهاي چشم مگر تو نبودي که هرروز ... چو سعدی فرو شوی دست ... خداوند دست های مرا در دست ...
آیا حضرت موسی خدا را با چشم دید ... تا من به تو نگاه كنم . خداوند ... به واقعیت شىء دست پیدا مى ...
ای چشم تو مست ... دشمن که نمی‌توانمش دید به چشم. از بهر دل تو دوست ... ای دست جفای تو چو ...
دست زمانه مشت تو را باز می ... که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و ... آن چه از چشم تو تا عمق وجودم ...
... چشم خداوند چو دست تو دید ، بوسه زد و اشک ز چشمش چکید ، با لب آغشته به زهر جفا ، بوسه زده دست ...
چو دست مهربان بر سینه ریش به گیتی در ندارم هیچ مرهم ... چرخ با صد چشم چون روی تو دید
چه جرم دید خداوند ... دل خلقی به دست آرد خداوند تعالی ... برسد پس به دست تو اولی تر ...
... شعر: ای چشم تو دلفریب و ... هر شب چو چراغ چشم ... چشمت مرساد و دست و بازو: مه گر چه به چشم ...
چشم خداوند چودست تو دید ... تو بزد مجتبی. دید چو در کرب و بلا شاهدین دست تو افتاد بروی زمین ...
کودکی که خدا را می دید - ... چه می شد گر دل آشفته ی من، به شهر چشم تو ... تنها به علامت دست های ...