... دار حلال است، این مسئله از نظر علمی بسیار قابل توجه است، چرا که ماهی ... میگو است دیگر ...
... دار حلال است، این مسئله از نظر علمی بسیار قابل توجه است، چرا که ماهی ... میگو است دیگر ...
... قابل توجه است، چرا که ماهی های ... دار حلال است، این مسئله ... میگو را حلال تلقی کنیم ...
اگر میگو حلال است، چرا لابستر و ... ماهی فلس دار حلال است به اتفاق جمیع مسلمین و ماهی بی فلس ...
طبق توضیح «بهروز جنت»، میگو «حلال» است اما هنوز هیچکس حلال بودن «میگو کریل» را اعلام نکرده ...
جاى بسى شگفتى است كه چرا برخى از بزرگان فقه با وجود پذيرش اين ... حلال بودن است و آنچه نياز ...
... معظم رهبري که با توجه به نظر کارشناسان اعلام شده، کوسه ماهي، حلال است. ... چرا چرت میگی ...
حیوانات حلال گوشت ضوابط و معیارهای مشخصی دارند که گاهی بی اطلاعی از این موضوع موجب می‌شود ...
وقتی گفته می شود در بین آبزیان و حتی دو زیستان فقط ماهی فلس دار حلال است ... حلال است ؛ پس چرا ...
کارشناسان موسسه حلال جهانی پس از یک کار پژوهشی در مورد آناتومی و ویژگی های این آبزی، میگو ...
تقریباً تمامی آبزیان غیر ماهی، مانند صدف، لابستر، خرچنگ و میگو ... حلال است ... است چرا که ...
حیوانات حلال گوشت، ضوابط و ... از طرف دیگر اعتراض به دولت کشور اسلامی مان وارد است که چرا ...
کارشناسان موسسه حلال جهانی پس از یک کار پژوهشی در مورد آناتومی و ویژگی های این آبزی، میگو ...
اعتراض به دولت کشور اسلامی‌مان وارد است که چرا نظارتی ... خرچنگ حلال است ... است؟ میگو و ...
... دار و میگو، که ... مسأله 2777 ـ از حیوانات دریائى، فقط ماهى فلس دار حلال است و همچنین ... چرا ...
مصرف لابستر يا شاه ميگو حلال است اما خر چنگ حرام . رئيس سازمان دامپزشكي با اعلام اينكه اين ...
آیا خوردن کوسه، خرچنگ و ماهی مرکب حرام است ... است؟) (چرا ... جان دهد، خوردن آن حلال است.
من مقیم کویت هستم و از محصولات دریایی دانستنی خوبی دارم , میگو و شاه میگو حلال است و خرچنگ و ...
اعتراض به دولت کشور اسلامی‌مان وارد است که چرا نظارتی ... کدام پرندگان حلال گوشت‌اند؟ میگو ...
میگو که آن را روبیان نیز مى گویند از حیوانات آبى حلال است، ولى ماهى ... دار و میگو حلال ...
و میگو چون از جنس ماهى ... حلال است ... آیا گفتن «الله» یا «خدا» هنگام ذبح هم کافی است؟ چرا که ...
اگر آن «چرا حرام است؟» به این معنا باشد پاسخ این است که مسلمان تابع احکام اسلام است؛ بر او ...
ترجمه فارسیش یعنی چیزی که از بازار مسلمین می خریم حلال است مگه خلافش ... چون یک رقم میگو که ...