سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: طی سه روز پنجم تا هفتم تیرماه جاری جوی نسبتا پایدار در اغلب ...
سازمان هواشناسی کشور طی ... پیش بینی وضع هوا تا سه روز آینده ... بر این اساس پیش‌بینی وضع هوا ...
پیش بینی 3 روزه . پیش بینی 3 روزه تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/ ... پیش بینی وضع هوای ...
- مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: طی سه روز آینده در قالب مناطق کشور آسمانی ...
مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی گفت: آسمان طی سه روز آینده در اغلب مناطق ...