... است و پیش‌بینی می‌شود در دو ... پایانی سال قبل ... وضعیت بازار مسکن در سال 91 ...
... پیش‌بینی بازار مسکن در سال 93. ... جهش قیمت مسکن در سال93 منتفی است و پیش‌بینی ... بازار خودرو;