تصاویری از دانشجویان مقطع دکترا در جشنواره پیر نارکی. سی و یکمین جشنواره فرهنگی آموزشی پیر ...
روز مهر تا ورهرام ايزد از ماه امرداد ، زيارت پير ناركي پیر نارکی در 58 کیلومتری جنوب شرقی شهر ...
پیر نارکی نام یکی از قدیمی ترین زیارتگاههای زرتشتیان ایران است , این بنا در ۲۰ کیلومتری شمال ...
پیر نارکی در 58 کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد بر دامنه‌ی کوه غربی بلندی به نام تجنک نزدیک دره ...