میزان باروری زنان از سال 1355 تا سال 1390 کاهش چشمگیری داشته و در صورت ادامه روند کاهش جمعیت ...
فرارو- حرکت به سمت میان‌سالی و پیری در ایران سرعت گرفته است. در حال حاضر 7 درصد سالمند در ...
سازمان ملل پیش بینی کرد جمعیت بالای ۶۰ سال ایران طی سال های ... حرکت به سمت پیری جمعیت در ...
به عبارتی سرعت پیر شدن جمعیت در ایران بیش از ... های کشور وارد اولین مرحله پیری جمعیت شده ...
بحران پیری و ضرورت ... در حال حاضر جمعیت ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ...
کارشناسان مطرح می شود تغییرات سریع جمعیت ی ایران را در ... خطر پیری جمعیت کشور از اواسط دهه 80 ...
به عبارتی سرعت پیر شدن جمعیت در ایران بیش از ... های کشور وارد اولین مرحله پیری جمعیت شده ...
از سال 1355 تا سال 1390 کاهش چشمگیری داشته و در صورت ادامه روند کاهش جمعیت ... سال 1355 تا سال 1390 ...
که قصد ازدواج و تشکیل خانواده ندارند و بحران پیری... جمعیت ایران در سال های آینده اتفاق هایی ...
[ad_1] پایگاه خبری تحلیلی البرز ما : رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: کاهش نرخ موالید در سال ...