Jul 26, 2012 · پهپاد ایرانی، موشک ... ماجرای لو دادن کدهای موشک های ایرانی به ... حمله جدید احمدی ...
Video embedded · در ادامه تصاویری از پهباد ایرانی فطرس را مشاهده می کنید. پهپاد فطرس بزرگترین هواپیمای بدون ...
مختصصات ایرانی نه تنها موفق به کنترل پهباد شدند ... نظامیان روسیه به پهپاد های جدید ...
پهپاد ایرانی شده اند روزنامه تایمز ... از دستاوردهای جدید در زمینه پهپاد پرنده هدایت ...
فرماندهان گروه های معترض افزایش پهپاد های جاسوسی ایرانی در اختیار ارتش سوریه را تایید می ...