قاهر-۳۱۳; نوع هواپیما: جنگنده: کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران: شرکت سازنده: سازمان صنایع ...