مرغ و ماهی خواب است خوب یادم هست روز پدرمبارک ... " پنجره " زخم همیشگی دیوار است.... سخت است...
پنجره زخم همیشگی دیوار است. صفحه ... جای آخرین مشتش را روی دیوار قاب کرده است.
چایی همیشه دم است ... پنجره ... باز یا بسته ... چه فرق می کند؟ پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است...
پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است.. +تاریخ چهارشنبه ۲۳ مرداد۱۳۹۲ساعت نویسنده Baran ...
باز یا بسته … چه فرق می کند؟ پنجره … زخم ِ همیشگی ِ دیوار است… +
باز یا بسته . . . چه فرق می کند ؟ پنجره ؛ زخم ِ همیشگی ِ دیوار است . . . korosh az khandane hakhamanesh. ...
تنها همین بس است ... زخم دیوار. باز یا بسته ... چه فرق می کند؟ پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار ...
زخم ها بر دل ... که همین نزدیکی عشق را دار زدند ، همه جا سایه ی دیوار ... پنجره ... زخم ِ همیشگی ...
دهان پنجره ها باز مانده است ! ... در و دیــــــــــــــوار ... وعده ی ما همان رؤیای‌ همیشگی !!!
باز یا بسته ... چه فرق می کند؟ پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است... مه بانو محمدی ...
نگذارید ترس از رنگ، باعث شود سفید یا رنگ همیشگی ... دیوار برایتان سخت است ... دیوار را ...
... برای بهبود لازم است و این زخم به ... همیشگی آرتروز ... می‌کنند و نه به دیوار ...
پیامک غم دار و عاشقانه؛ تمام حرفهای ناگفته ام همین سکوتی است ... پنجره … زخم ِ همیشگی ...
سایه ها محصول پشت کردن دیوار ها به ... شده ، ممکن است ... میکند؟”پنجره”زخم همیشگی ...
درخاطره ی چترهای گوشه گیر ، گم شده است! تو بیا... من از روی آمدن باران می ...
علاوه بر وبسایت، میتونی از دیوار روی ... قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. ...
... فروغ فرخزاد, شعر: پنجره, ... لبريز از صداي وحشت پروانه اي است که ... هر شب اسیر زخم زبان می ...