پنجره زخم همیشگی دیوار است. صفحه ... جای آخرین مشتش را روی دیوار قاب کرده است.
مرغ و ماهی خواب است خوب یادم هست روز پدرمبارک ... " پنجره " زخم همیشگی دیوار است.... سخت است...
پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است.. +تاریخ چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ساعت نویسنده Baran | چقدر ...
چایی همیشه دم است ... پنجره ... باز یا بسته ... چه فرق می کند؟ پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است...
حالم توپ است . . . ... پنجره ؛ زخم ِ همیشگی ِ دیوار است ... هر روز نبودنت را بر روی دیوار خط میکشم ...
پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است... +نوشته شده در چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲ساعت11:49توسط سعيده | |
زخم ِ همیشگی ِ دیوار است ... مثل آن است که پنجره ها را با ... من نمک پرورده ی زخم های از ...
زخم ها بر دل ... که همین نزدیکی عشق را دار زدند ، همه جا سایه ی دیوار ... پنجره ... زخم ِ همیشگی ...
باز یا بسته چه فرقی میکند؟؟؟؟؟<<<<پنجره>>>>زخم همیشگی دیوار است.... پیمان م. مطالب ...
چرا گلدان پشت پنجره، خشکیده از بی‌آبیِ ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است... ...
کل دنیا سراب است بخند! آن خدایی که بزرگش ... پنجره زخم همیشگی دیوار است... + تاریخ جمعه دوم تیر ...
پنجره … زخم ِ همیشگی ِ ... این خانه بعد از تو فقـــــط دیوار استـــــ و تکه ذغالی که خطــــ می ...
!!چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی ... به صبح پنجره دعوت مي ... پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ ...
پنجره. زخم همیشگی دیوار است... ... که مثل این جا از دیوار هایش نور نبارد !
دهان پنجره ها باز مانده است ! ... در و دیــــــــــــــوار ... وعده ی ما همان رؤیای‌ همیشگی !!!
سایه ها محصول پشت کردن دیوار ها به ... شده ، ممکن است ... میکند؟”پنجره”زخم همیشگی ...
زَخمـــِ هَمـیـــشِگــــــی ... سخت است برای آدمی که دلش می خواهد به ... پشت پنجره هامان سوت ...