چایی همیشه دم است ... پنجره ... باز یا بسته ... چه فرق می کند؟ پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است...
پنجره زخم همیشگی دیوار است.----- زمان، درمان ... زخم است که قلب ها را عمیقاً به هم پیوند می زند..
که وقت تمام است.حس مرگ کردم ... عشق یعنی چهار دیوار بدون پنجره ... پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار ...
دهان پنجره ها باز مانده است ! ... در و دیــــــــــــــوار ... وعده ی ما همان رؤیای‌ همیشگی !!!
دوشنبه است بلند می شوم لایه ی ضخیم زخم را از پنجره کنار می زنم پَرِ پرنده های مُرده را جمع می ...
از در نشد از پنجره ... کنایه هایت را به رسم یادگاری و به همان دیوار ... ضرورت بودنت همیشگی است ...
دهان پنجره ها باز مانده است ! ... در و دیــــــــــــــوار ... وعده ی ما همان رؤیای‌ همیشگی !!!
پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی پنجره. عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود به وبسایت (www ...
تکیـــــه دادی به دیــــــــــوار ... َشیشه ی ِ پَنجِره ِرا َبا َر َا َن ... زخم داشت اما ...
این عادت دیرینه ای است و زمانیکه کار به ... دولت سابق و قصه همیشگی دیوار ... اظهارات نمک روی زخم ...