پنجره زخم همیشگی دیوار است. صفحه ... جای آخرین مشتش را روی دیوار قاب کرده است.
مرغ و ماهی خواب است خوب یادم هست روز پدرمبارک ... " پنجره " زخم همیشگی دیوار است.... سخت است...
پنجره. زخم همیشگی دیوار است... + نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 18:34 توسط گل ...
چایی همیشه دم است ... پنجره ... باز یا بسته ... چه فرق می کند؟ پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است...
باز یا بسته . . . چه فرق می کند ؟ پنجره ؛ زخم ِ همیشگی ِ دیوار است . . . korosh az khandane hakhamanesh. ...
پنجره ؛ زخم همیشگی دیوار است...! ... که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است ، ...
پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار است... +نوشته شده در چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲ساعت11:49توسط سعيده | |
تو دلت تنگ است...دلت برای همان یک نفر تنگ است.... تا نیاید.... ... پنجره زخم همیشگی دیوار است ...
زخم ها بر دل ... که همین نزدیکی عشق را دار زدند ، همه جا سایه ی دیوار ... پنجره ... زخم ِ همیشگی ...
پیامک غم دار و عاشقانه؛ تمام حرفهای ناگفته ام همین سکوتی است ... پنجره … زخم ِ همیشگی ...
تنها همین بس است ... زخم دیوار. باز یا بسته ... چه فرق می کند؟ پنجره ... زخم ِ همیشگی ِ دیوار ...
باز یا بسته چه فرقی میکند؟؟؟؟؟<<<<پنجره>>>>زخم همیشگی دیوار است.... پیمان م. مطالب ...
نگذارید ترس از رنگ، باعث شود سفید یا رنگ همیشگی ... دیوار برایتان سخت است ... دیوار را ...