پل تاریخی چالانچولان بازسازی می شود. در توضیح این خبر که در صفحه 10 روزنامه ابرار 26 فروردین و ...
پل تاریخی چالانچولان در استان لرستان و در دشت حاصلخیزی در مسیر جاده قدیمی بروجرد به ...
پل تاریخی چالانچولان در استان لرستان و در دشت حاصلخیزی در مسیر جاده قدیمی بروجرد به ...
پل تاریخی چالانچولان در استان لرستان و در دشت حاصلخیزی در مسیر جاده قدیمی بروجرد به ...
یکی از آثار باستانی این دشت پل تاریخی چالانچولان است که در دوره سامانیان بنا شده است.
پل جی پل دختر لرستان پل قافلانکوه,پل چالان چولان,پل لاتیدان,پل کهنه کرمانشاه,پل خواجو,پل ...
لرستان سرزمین پل های تاریخی ایران زمین است چرا که در این استان بیش از ۷۷ پل تاریخی به ثبت ...
لیست همگردی - پل-های-تاریخی-استرالیا - پل تاریخی معمولان (کلهرت) , پل تاریخی فیروزآباد , پل ...
تاریخ لرستان - آثار باستانی و تاریخی - به وب تاريخ لرستان خوش امديد . ... پل چالانچولان