‎در پشت صحنه به نقد و بررسی ... فقط یه ایرانی میتونه 250 فیلم برتر تاریخ ... من امام جمعه ...
برنامه «جمعه ایرانی» با تداوم پخشش در چند دهه در روزهای ... در پشت صحنه برنامه «جمعه ایرانی ...
رادیو جمعه، برنامه ای است که به جای برنامه معروف "جمعه ایرانی" بناست از رادیو ایران روی آنتن ...