وی با اشاره به این که به طور عمومی و در ایام کم تردد وضعیت جاده‌های استان خوب است و بزرگراه ...
کنایه عضو شورای شهر به سخنان امشب قالیباف/ برای ما خاطره ست! محمدمهدی تندگویان، عضو شورای ...
به نظر شما واکنش ایران به تمدید تحریم‌های 10 ساله از سوی آمریکا چه باید باشد؟و چه خواهد بود