دکتر هاشمی: علائم بالینی بیماران با سارکوم استرومای آندومتر با گرید پایین(low grade ESS) چیست؟