به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛شهریار بهروزی ظهر امروز در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری ...
Sep 07, 2016 · ... تکثیر ماهی هایی مثل فایتر و گورامی دارف راحت تر و به صرفه تر است ؟ ... و یا ماهی رو پرورش ...
سلام بنده علاقه زیاد به پرورش ماهی هستم آیا با این شرایط ... هزار متری مرقوم به صرفه است یا ...
تکثیر چه ماهی به صرفه تر است-DAMPARVAR14th July 2007, 10:31 PMپرورش چه نوع ماهیی اقتصادی تر است ؟ (بازیابی ...
آن از نظر اقتصادي به صرفه ... و پرورش ماهی به عنوان ... مربوط به پرورش در اختیار است.