هر چقدر كه چشمان سیاه ملاك زیبایی محسوب می‌شود یا می‌شده است، زیرا امروزه دیگر آنچنان ...
"دلنوشته های من" - درباره اختلاج بیشتر بدانیم. - من و روستای آرزوهایم وادقان
از زيرچشم به علي نگاه ميكنم كه حواسش به جلوست و ترافيك . ... پرش به انجمن: ...