پنج نکته که درباره لیزر حتماً باید ... در واقع پاسخ انتقاد روز ... به شورای نگهبان ...
اعتراض نمایندگان مجلس به پاسخ‌های ... شورای نگهبان ... گفت که در نتیجه، مجلس باید به او ...
... شود.شورای نگهبان باید ... که شورای نگهبان به ... شورای اسلامی در پاسخ به ...
جلسه پرسش و پاسخ درباره ... گفت که باید به کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شده ...
... پرسیده شود و آن‌ها پاسخ داده ... فراگیر شورای نگهبان که در اصل 4 ... بار دیگر باید به ...