اعزام اردوی راهیان نور. صبح امروز مورخ 95/12/16 چهل نفر از دانشجویان پردیس بحرالعلوم شهرکرد و ...
مدیر شهر جدید پردیس ... از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان هستیم که به پرداختی متقاضیان کمک خواهد کرد ...
پردیس دانشگاه شهرکرد نیز از ... دکتری تخصصی را کسب کرد. ... • فارسان • فرخ شهر ...
شرکت عمران پردیس اعلام کرد ... روند ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهردر شهر پردیس کند شده ...