پرداخت قبوض. ... الکترونیک برای سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و ...
پرداخت قبوض; دریافت شناسه ... پرداخت عوارض خروج از کشور سبا ...
با راه اندازی سامانه اختصاصی پرداخت قبوض برق و آب کشور از ... از توضیحات دولتی ها قانع ...