... به حضور مایلی کهن فرعیات است/ جلالی: ژاپن را می‌بردیم هم اتفاقی نمی‌افتاد! مجید جلالی ...
جلالی: ژاپن را می‌بردیم هم اتفاقی نمی‌افتاد! ... زد بهتر بود،چرا فلانی را به سمت چپ بردد و ...
پرداختن به حضور مایلی کهن فرعیات است/ جلالی: ژاپن را می‌بردیم هم ... هم اتفاقی نمی‌افتاد!
نمی‌افتاد ... وجود ندارد که تحصیلاتش بالاتر از من باشد/ رفتن عالیشاه و نوراللهی به ... خودم را ...