(نیمسال دوم 92-93 تا نیمسال دوم 94-95 ) 2- مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو دكتری بدون ‎زمون تا چه زمانی ...
ثبت نام دوره کار‌شناسی پیوسته بدون آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی ... پذیرش دانشجو 92 دانشگاه ...