شرکت عصر یکتا پیمان در زمستان سال 1377 پس از ثبت در ادارة کل ثبت شرکتها بطور رسمی فعالیت خـود ...
نام شرکت موضوع فعالیت Website SIG Combibloc Obeikan بسته‌بندی شیر و آبمیوه www.sigcombiblocobeikan.com آبی خاوران ...
شرکت عصر یکتا پیمان در زمستان سال 1377 پس از ثبت در ادارة کل ثبت شرکتها بطور رسمی فعالیت خـود ...
نام شرکت موضوع فعالیت Website آ. ب. پلاستیک تولید فیلم پلاستیک آبپخش نایلون تولید نایلون از عرض ...