با سلام : در کل دوران خوبی رو در کهریزک به خصوص در انتظامات گذروندم و از اینکه یه فرمانده با ...
پادگان شهید قاضی تبریز - پادگان آموزشی شهید قاضی طباطبایی تبریز - پادگان شهید قاضی تبریز
مرکز آموزش دژبان آجا در منطقه کهریزک واقع شده که ... هروی فرمانده سابق پادگان کهریزک می ...