•.¸¸.*´`*•پر از فریاد سکوتم ... سکوتم را...به دار...می ... اینبار من این سکوت را میشکنم...!
من در پس سکوتم همواره در خود میشکنم و تو در خیال اینی که حق با توست. حرف هایت را به حساب ...
وشهرم را سکوتی مرموز ... من از شهر سکوتم !!! برزخ ثانیه ها وفاصله ...
سکوتم را میشکنم. ... هنوز که هنوزه بعضی از مردم ما به آن اعتقاد دارند و زندگی خود را با توجه ...
من در پس سکوتم همواره در خود میشکنم و تو در خیال اینی که حق با توست. حرف هایت را به حساب ...
خودم را در کوچه ای تنها ... افسرده و خاموش؛ چشم به راه مانده ام؛ و بلاخره سکوتم را میشکنم ...
قلمم را میشکنم شاید سکوتم زیبا باشد سلام.. هرچیزی که اینجا نوشته میشه کاملا بی منظوره..
از سکوتــم بتــرس .. ... لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش ... ساده میشکنم...