زلزله ای به بزرگی 5.4 در ... زلزله 4/ 5 ریشتری دوبرجی استان فارس ... فیلم/ لحظه وقوع زمین لرزه در ...
زلزله 4/ 5 ریشتری دوبرجی استان فارس ... و وقوع تندباد ... کرد این زمین لرزه در ساعت 6 و ...
زلزله 5.4 ریشتری فارس ... منطقه دوبرجی در استان فارس را ... مختصات این زمین لرزه که در ...
... حوالی 'دوبرجی' در استان فارس را ... زلزله 4.3 ریشتری 'دوبرجی' در ... زمان وقوع این زمین لرزه ...
... زمین‌لرزه‌ای به ... زمین‌لرزه‌ای به‌بزرگی 4.1 ریشتری در ... درز استان فارس محل‌های وقوع ...
... دوبرجی در استان فارس را لرزاند. این زمین‌لرزه در ساعت 5 و ... لرزه ۴و ۷دهم ریشتری ...
زمین لرزه ۵ و ۱دهم ریشتری در خُنج فارس ... در این زمین لرزه 4 ... قبل و بعد از وقوع زمین لرزه در ...
... حوالی 'دوبرجی' در استان فارس را به لرزه ... 4.3 ریشتری 'دوبرجی' در ... وقوع این زمین لرزه ...
... از وقوع دو زمین لرزه در ... لرزه 4.7 ریشتری دوبرجی در ... لرزه 4.7 ریشتری استان فارس .
زلزله 5.4 ریشتری فارس ... اثر این زمین لرزه که دو پس ... منطقه دوبرجی در استان فارس ...
زمین‌لرزه‌ای به‌بزرگی 4.1 ریشتری در مزایجان ... 55 کیلومتری درز استان فارس محل‌های وقوع ...
زلزله 4.7 ریشتری دوبرجی را ... در استان فارس را لرزاند. زمان وقوع این ... زمین لرزه در 28.25 ...