داوران فوتسال ... با داوران بعد از اعلام داور سوم می باشد. - وظایف به خصوصی از داوران سوم ...
قوانین فوتسال - ... وظایف و اختیارات داور: ... در بازی است با نظارت داور سوم اجازه دارد مجددا به ...
داوری فوتبال و فوتسال - آموزش - وبلاگ اختصاصی سیدمحمدهاشمی نسب(فارس-فسا) - داوری فوتبال و ...
3- اعلام تایم اوت از وظایف داور سوم است اما اگر تیمی درخواست خود را به ... قانون داور فوتسال ...
آنچه که یک داور فوتسال باید بداند! - چهارشنبه بیست و سوم مرداد ... وظایف داور ...
انواع سیستم ها در فوتسال. سیستم در فـوتسال. سیستم از ارکانی اصولی و آشنائی با تکنیک است و زیر ...
جناب آقای اسماعیل كمربسته، داور بین المللی فوتسال ... ابلاغ مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال ...
قانون سوم: ... كمك داوران؛ دو كمك داور تعیین می گردد كه وظایف آنها تابع داور است. وظایف كمك ...