... این جمعیت 30 هزار نفر هستند و سال 94 آموزش‌وپرورش ... وزیر علوم ... و مربیان پیش دبستانی ...
جزییات استخدام آموزش و پرورش و مربیان پیش دبستانی در ... وزیر آموزش ... آموزش وپرورش كه ...