باد نسبتا شدید همراه با گرد و غبار بخشهایی از گلستان را در نوردید.
باد شدید گلستان را در نوردید. باد شدید گلستان را در نوردید. باد شدید گلستان را در نوردید.
وزش باد شدید با 65 کیلومتر سرعت در گلستان گرگان - ایرنا - مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری ...