در این مقاله به بررسی سوالات متداول و عمومی کاربران یا همان faq می پردازیم: در ابتدا چرا باید ...