در مرحله اول واگذاری سهام عدالت ... از جمله علی مطهری در خرداد ۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش ...
آیین نامه نحوه واگذاری سهام ... سود سهام عدالت سال مربوط به سال مالی ۹۵ شرکتهای سبد سهام ...
گام اول واگذاری سهام عدالت به تمام کارگران طبق دستور ... نحوه دریافت سود سهام عدالت چطور ...
با گذشت 10 سال از واگذاری سهام عدالت ، تعیین تکلیف مشمولان و واریز سود این سهام در دستور کار ...
دارندگان سهام عدالت که صورتحساب آنها یک میلیون تومان است مبلغ ۱۲۵هزارتومان سود علی الحساب ...