واقعه دوم بهمن 57 تیر خلاص ارومیه ای ها بر پیکره طاغوت بود . ... کهکشان ها به زبان ساده کاربرد ...
واقعه دوم بهمن 57 تیر خلاص ارومیه ای ها بر پیکره طاغوت بود . ... اجرای برجام نشانه قدرت ایران بود .
Website Review of 4paieh.ir: ... واقعه دوم بهمن 57 تیر خلاص ارومیه ای ها بر پیکره طاغوت بود:
واقعه دوم بهمن 57 تیر خلاص ارومیه ای ها بر پیکره طاغوت بود . ... توپ بستن مسجد اعظم ارومیه ...
... با پهلوی/ تیر خلاص بر سلطنت ... روز بعد از این واقعه بود. ... دوم بهمن 57 مردم ارومیه باید ...
واقعه دوم بهمن 57 تیر خلاص ارومیه ای ها بر پیکره طاغوت بود . ... توپ بستن مسجد اعظم ارومیه ...
... البته در این مسیر ، خیلی خون ها بر ... بود حماسه دوم بهمن سال 57 ... تیر خلاص ...
کهریز؛ قطعه ای ... جرآت حرف زدن بر علیه رژیم طاغوت را نداشت ... دوم بهمن 57 را می توان ...
... ۱۰۵ میلیون مترمکعب در هر سال تحویل پیکره دریاچه ارومیه ... بر آن بود که ... ها بر سر صحنه ...
تیر خلاص حماسه دوم بهمن ارومیه ... شعار ما در آن روز ها بهمن سال 56 این بود: ... بر گستره ای ...
... (ایزوم گام نمودن و سنگ نمای بیرونی و تامین فرش سجاده ای طبقه دوم ... بر صفحه جان ها ... بهمن 57 ...
چراکه اگر بودجه ای در کار بود لابد ... است تا با طاغوت ها بجنگم ... و دوم تیر ۱۳۸۵ ساعت: 16:57.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت بودجه‌ای ستاد ...