هفتاد و دومین مرحله از یارانه‌های نقدی حدود ۷۷ میلیون نفر در آستانه پرداخت قرار گرفته است.
کاهش تعداد یارانه‌بگیرها با چراغ خاموش ,عدم واریز دور جدید یارانه ... یارانه های مرحله ...
به گزارش میزان هفتاد وهفتمین مرحله یارانه ... شد تا حساب یارانه های ... زمان واریز یارانه ...
و تورم های بالا هر چه ... 26 هر ماه یارانه واریز گردیده و ... مرحله هم یارانه بعضی از ...