دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک یکی از دوره های تحصیلی آموزش ... تعداد واحدهای درسی
جمع تعداد واحدهای درسی این رشته 32 واحد بوده و 4 واحد از آن مربوط به ... مدیریت کسب و کارهای کوچک:
برای دریافت فایل pdf سرفصل دروس و برنامه درسی کاردانی پودمانی رشته مدیریت کسب و کار اینجا را ...
سلام دوستان ؛ امروز جوابای کنکور اومد و من مدیریت کسب و کار های کوچک دانشگاه تهران روزانه ...